Holi Significance - Barevný festival Indie

Holi Significance Colourful Festival India
Holi, festival barev, je jedním z nejdůležitějších hinduistických festivalů, které označují začátek jara. Začíná to večer Purnimy (Den úplňku), v měsíci Phalguna, což odpovídá únoru až březnu gregoriánského kalendáře.

Večer Purnimy se slaví jako Holika Dahan nebo Choti Holi a následující den se slaví jako Holi nebo Dhulandi. Letos připadá Holika Dahan na 28. března (neděle) a Holi na 29. března (pondělí). Poraďte se s nejlepšími astrology v Indii na Astroyogi. Kliknutím sem se nyní poradíte!

Význam festivalu Holi má mnoho aspektů, jako jsou: mytologický význam, kulturní význam a sociální význam.

Mytologický význam Holi

S významem festivalu Holi souvisí řada mytologických příběhů. Nejoblíbenější je legenda o Prahladovi a Hiranyakashyapu. Hiranyakashyap byl mocný démonský král, který chtěl, aby ho ostatní uctívali jako Boha. Ale jeho vlastní syn, Prahlad, byl horlivým oddaným Pána Višnua. Rozzuřený tím se pokusil zabít Prahlada různými způsoby, ale nemohl uspět. Frustrovaný požádal svou sestru „Holiku“ (která měla plášť, který jí zabraňoval spálit ho v ohni), aby přiměl Prahlada, aby s ní vstoupil do ohně.Prahlad ochotně vstoupil do ohně s „Holikou“. A taková byla Boží milost na Prahladovi, že plášť sklouzl z ‚Holikova ramene na Prahladovo‘. ‘Holika‘ tedy uhořel, zatímco Prahlad vyšel bez úhony.

„Holika“ táborák, který je zapálen na Holika Dahan, je symbolickým vítězstvím dobra nad zlem.

Legenda o Krišnovi

Lord Krishna jako dítě zmodral, když byl krmen otráveným mlékem démonem „Putnou“. Když Krišna vyrostl a viděl, že je zvláštní s modrou kůží, dál kvůli tomu otravoval svou matku Yashodu.

Jeho dámská láska, Radha, byla velmi spravedlivá. Milovala by ho s touto barvou? To byla otázka, která ho trápila. Unavený svými otázkami ho jednoho dne matka požádala, aby Radhovi vybarvil jakoukoli barvu, kterou chtěl.

Krišna to šťastně udělal a od té doby, v tento den, kdy je den Holi, lidé barvili tváře ostatních jako gesto lásky. Lidé také uctívají a poté rozmazávají božstva Rádhy a Krišny barvami.

Kulturní význam Holi

Legenda o Hiranyakashyapovi a Prahladovi ujišťuje lidi o vítězství dobra nad zlem. Klade důraz na důležitost oddanosti Bohu a následování ctnostného života.

To je také doba, kdy jsou pole v plném květu a farmáři se scházejí, aby se radovali v očekávání oslavy dobré úrody. Tento festival se proto také nazývá „Vasant Mahotsav“.

Sociální význam Holi

Holi, jako festival, má bohatý společenský význam, protože pomáhá posilovat sekulární strukturu naší země. Festival sdružuje lidi z různých náboženství a socioekonomických prostředí. V tento den je odloženo nepřátelství všeho druhu a každý se navzájem obejme při nanášení barev. Holi, je tedy dnem odpuštění a zapomnění na nepřátelství.

Populární Příspěvky