Dopad Slunce v různých domech

Impact Sun Different Houses
Umístění Slunce v přátelské planetě Jupiter může znamenat prosperitu a kreativitu domorodce. Rodák může projevit zájem a talent pro divadelní umění, jako je hudba, tanec, herectví nebo zpěv. Pozitivní postavení Slunce v tomto domě může zajistit romantiku v životě domorodce.

Nepříznivé umístění však může způsobit problémy s těhotenstvím a dětmi.

Slunce v 6. domě-

Slunce v šestém domě je pro kariéru rodáka příznivé. Dobré umístění Slunce vede k tomu, že se domorodec oddá své práci, bude disciplinovaný a sebevědomý a na oplátku bude mít úspěšný pracovní život. Když se však oddají práci, mohou totéž očekávat od ostatních, což jim může ztížit spojení s ostatními nebo dobrou práci v týmech.Slunce v 7. domě-

Astrologové věří, že Slunce v této sněmovně bývá nepříznivé. Slunce v sedmém domě ovlivňuje vztahy a partnerství. Zatímco na jedné straně Sun v tomto domě dává domorodci dobré zdraví a důvěru a schopnost vyrovnat se s problémy v životě, na druhé straně to může také vést k neštěstí a manželským problémům. Protože to zvyšuje sebevědomí domorodce, může to také způsobit, že je arogantní a pohlcený sebou samým, což mu ztěžuje spojení s ostatními.

Slunce v 8. domě-

V osmém domě může Slunce pro domorodce vyvolat smíšená znamení. Dobré umístění Slunce prodlužuje životnost a může domorodci pomoci stát se populárním a intelektuálním. Favorite Sun pomáhá rodákovi dobře zvládat krizové situace a konfliktní informace.

Sun vybízí jednotlivce, aby prozkoumal život a pokusil se pochopit, jak naše mysl ve skutečnosti funguje. Tito jedinci se mohou snadno spojit s ostatními a také jim pomoci vést je v životě.

Populární Příspěvky