Co je to numerologie jmen?

What Is Name Numerology
Vaše jméno je první identita, kterou získáte. Nejen, že rodiče a rodinní příslušníci přikládají jménu dítěte velký význam, ale i v numerologii může jméno člověka o této osobě mnohé říci. Číslo numerologie jmen také udává typ lidí a kvalitu lidí, které ve svém životě pravděpodobně přitáhnete.

Například numerologové mohou posoudit osobnostní pochody a životní ambice člověka podle jeho křestního jména, zatímco příjmení (nebo příjmení) může odhalit osobní vlastnosti a genetické vlivy. Numerologie přiřazuje čísla různým abecedám určitým způsobem. Číslo 1 obsahuje abecedy A, J, S; 2 zahrnuje B, K, T; 3 zahrnuje C, L, U; 4 zahrnuje D, M, V; 5 zahrnuje E, N, W; 6 zahrnuje F, O, X; 7 zahrnuje G, P, Y; 8 zahrnuje H, Q, Z; 9 zahrnuje I a R.

Některé krátké významy přiřazené číslům v Numerologii jmen zahrnují-

Název Numerologie číslo 1 představuje sílu a individualitu, 2 představuje kompromitující a spolupracující osobu, 3 je pro kreativní mysl, 4 znamená, že jedinec je konzistentní a opravdový, 5 znamená flexibilní a dobrodružný jedinec, 6 představuje milující a zodpovědnou osobu, 7 znamená, že osoba bude přirozeně narozeným vůdcem, 8 je pro vyrovnaného a stabilního jedince a nakonec jednotlivec s numerologií jména číslo 9 bude o své rodině.

A tak se mnoho numerologů domnívá, že pouhá volba silného a smysluplného jména pro vaše dítě by mohla v jeho životě prodělat dlouhou cestu. S numerologií védských jmen jsou spojeny různé osobnostní rysy. Některé z nich zahrnují- védské číslo 3, které je spojeno s inovátorem, nebo védské číslo 7, které je spojeno s pedagogem.Nejen vaše jméno, ale i různá písmena ve vašem jméně mají v numerologii přiřazeny určité významy. Abeceda „S“ například znamená, že osoba bude vřelá a emocionální, abeceda „R“ znamená, že osoba bude energická a bude mít dobrou pracovní morálku, a abeceda „T“ znamená, že bude asertivní. a vzrušující.

Existují také určité konotace s první a poslední abecedou v názvu. První abeceda, známá jako Základní kámen, poskytuje obecný přehled o vaší zásadní osobnosti a naznačuje váš přístup k rychlostním nárazům a otevřeným dveřím v životě. V zásadě může váš první dopis prozradit, jak přistupujete a zvládáte příležitosti a výzvy, které vám přicházejí do cesty.

Poslední písmeno vašeho jména, Capstone, naznačuje vaši houževnatost při plnění úkolu. A ukazuje vaši schopnost vidět projekty a nápady až do konce.

Jak tedy vypočítat své jméno v numerologii? Existují různé způsoby, jak to udělat. Důležitou součástí je však to, že při výpočtu numerologického čísla jména není rozhodující pouze výpočet, ale také správná a účinná interpretace vašeho jména a čísel. Proto je nejlepší poradit se se spolehlivými a odbornými numerology, kteří vás mohou upozornit na nadcházející příležitosti a výzvy ve vašem životě.

Populární Příspěvky