Opravné prostředky Mangal Dosha

Mangal Dosha Remedies
Indické tradice a víry jsou silně zakořeněné a jedním z nejvýznamnějších dogmat naší společnosti je Mangal Dosha. Platnost a přijetí jakéhokoli návrhu na sňatek určuje Kundali nevěsty a ženicha. Když je Mars umístěn v 1., 4., 7., 8. nebo 12. domě, věří se, že Kundali má Mangal Dosha a tato osoba je údajně „Manglik“. Toto pozoruhodné vysvětlení je způsobeno ohnivou povahou Marsu, válečné planety. Přítomnost Mangal Dosha má vážné důsledky a má významný dopad na jejich manželský život. To je důvod, proč je koncept sladění Kundaliho důležitý. Existují však výjimky pro zrušení problému, ale Mangal Dosha musí být náležitě zvážen a nelze jej ignorovat.

Postavení Marsu v různých domech má na člověka a jeho manželství různé dopady. Je nezbytné určit její pozici přísným počátkem, abychom se vyhnuli rozbité domácnosti a manželství. V případě, že bude Mars umístěn v 1. domě, bude mít dopad na různé aspekty 4., 7. a 8. domu. První dům je určující pro osobnost a způsoby člověka. Nepříznivý účinek bude mít za následek, že jedinec bude spíše agresivní a podrážděný. Vzhledem k tomu, že je 4. dům v nouzi, mohou nastat problémy s jeho domem a vozidly. Sedmý dům předpovídá značné potíže, pokud jde o manželský život. 8. dům dále zobrazuje větší překážky tím, že ukazuje směrem k smrtelným nehodám.

Manglik Dosha ovlivňuje zejména dynamiku domácnosti, když je Mars umístěn v 7. domě. Toto umístění ukazuje na dosti nestabilní a nevyrovnaný domov a manželství. Jeho neblahé účinky přesahují nevěstu a ženicha a mají nepříznivý dopad i na ostatní členy rodiny. Výsledkem jsou nepříjemné vztahy a neokázalé dialogy mezi různými jednotlivci v domě. Kromě toho pravděpodobně také vyvstanou závažné finanční problémy. Může to mít buďto obrovskou ztrátu peněz, majetku a dalších cenných aktiv. Následky tak způsobí velké důsledky pro fyzickou, duševní a emoční pohodu všech lidí v ohnivé linii.

Přestože se texty ve svých nápravných strategiích pro Manglika velmi liší, existují některé běžně používané a prováděné postupy, které mají zbavit lidi jejich špatného osudu. Jednoduché metody redukce Manglik Dosha pomocí astrologických prostředků by byly pravidelné Poojas a recitace manter. Další metodou je nošení drahokamů předepsaných astrologem a darování času a peněz na charitativní účely. Následovala další, ale ne tak obvyklá praxe, provádění obřadu pro Manglika zvaného Kumbh Vivah. Manglik se ožení se stromem Banyan, stromem Peepal nebo buď stříbrným nebo zlatým idolem Vishnu. Předpokládá se, že tento obřad zbaví člověka nežádoucích důsledkůMangal Doshaa zaručuje harmonické a šťastné manželství.Populární Příspěvky